HAIR (2003) – Roman Riklin

HAIR (2003)

image
Veröffentlicht:08.12.2016

Rock-Musical, Weinfelden (TG), Wiederaufnahme & Neufassung, Regie: Petra Haas /

Roman Riklin: Musikalische Leitung (Band)